Μενού Κλείσιμο

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 3/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/1/2021

Αποφασίζει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.Οικ.:2, (ΦΕΚ τ.Β 1/ 2.1.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως

και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Πρωτοδικείου Πειραιά θα συνεχίσει να γίνεται όπως ορίζεται στις υπ’ αριθ. 79, 80 & 81/2020 πράξεις μας, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

 

ΠΡΑΞΗ 1/2021 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.pdf