Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1428/25-05-2023, η υπό στοιχεία 25889οικ./19.05.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Για πληροφορίες σχετικά με τη Αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα των υποψηφίων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διοικήσεως & Εκλογικών του Πρωτοδικείου Πειραιά, στα τηλ. 213.215.7218, -19 και στο email off628@protodikeio-peir.gr

Συνημμένα:


ΦΕΚ Γ 1428-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΗΘΟΥΣ