Μενού Κλείσιμο
Τηλεφωνικός Κατάλογος Γραφείων και Υπηρεσιών Πρωτοδικείου Πειραιώς
Αρ. ΓραφείουΤμήμαΤηλέφωνοe-Mail
101-102Ποινικό Αρχείο-
Ένδικα Μέσα
213-2157277
213-2157278
210-4520205
off101@protodikeio-peir.gr
103Α΄ Ανακριτικό Τμήμα2132157103
2104520445
anakritis1@protodikeio-peir.gr
104Β΄ Ανακριτικό Τμήμα2132157104
2104520434
anakritis2@protodikeio-peir.gr
105Γ΄ Ανακριτικό Τμήμα2132157105
2104520544
anakritis3@protodikeio-peir.gr
105Α΄ΜΟΔ2132157110poiniko@protodikeio-peir.gr
106Δ΄ Ανακριτικό Τμήμα2132157106
2104520518
anakritis4@protodikeio-peir.gr
107Ε΄ Ανακριτικό Τμήμα2132157107
2104520402
anakritis5@protodikeio-peir.gr
108ΣΤ΄ Ανακριτικό Τμήμα2132157108
2104522815
anakritis6@protodikeio-peir.gr
109Ζ΄ Ανακριτικό Τμήμα2132157279
2104518210
anakritis7@protodikeio-peir.gr
110Γραμματείς Ποινικών Εδρών2132157121
2104186900
poiniko@protodikeio-peir.gr
Προθάλαμος
1ου ορόφου
Φρουρά Ανακριτικών Τμημάτων2132157109
201Εκκαθάριση2132157111
2104520559
off201@protodikeio-peir.gr
202Γραμματείς Ποινικών Εδρών2132157112poiniko@protodikeio-peir.gr
203Γραμματεία Ποινικoύ Τμήματος 2132157113
2104185901
poiniko@protodikeio-peir.gr
204Γραμματείς Ποινικών Εδρών2132157114poiniko@protodikeio-peir.gr
205Γραμματείς Ποινικών Εδρών2132157115poiniko@protodikeio-peir.gr
206Γραμματείς Ποινικών Εδρών2132157116poiniko@protodikeio-peir.gr
207Δημόσιο Ταμείο2132157117
501Α΄ Ανακριτικό Ν.4022/112132157161a.anak4022@protodikeio-peir.gr
502Γραμματεία Πολιτικών Εδρών2132157162off502@protodikeio-peir.gr
503Γραμματείς Τακτικής Μονομελούς2132157163off502@protodikeio-peir.gr
504Γραμματείς Ειδικών Διαδικασιών2132157189
2132157266
off502@protodikeio-peir.gr
505Γραμματείς Πολυμελούς2132157165
2132157257
off502@protodikeio-peir.gr
506Γραφείο Εταιρείας Απομαγνητοφώνησης2132157166
509Γραμματείς Εκουσίας Μονομελούς2132157272off502@protodikeio-peir.gr
510B΄ Ανακριτικό Ν.4022/112132157268b.anak4022@protodikeio-peir.gr
511Επιμελητές2132157171
2104286595
epimelites@protodikeio-peir.gr
513Αίθουσα Δικαστών2132157173
2132157186
2132157187
2104520547
514Ασφαλιστικά Μέτρα - Νομική Βοήθεια2132157174
2104520354
off514@protodikeio-peir.gr
515Γραφείο Προέδρου Υπηρεσίας2132157175
2104522813
516Προσδιορισμός Πολιτικής2132157176
off516@protodikeio-peir.gr
517Κατάθεση Δικογράφων-
Ενδίκων Μέσων
2132157255off516@protodikeio-peir.gr
518Τμήμα Πληροφορικής
2132157253
2104280211
itdep@protodikeio-peir.gr
520Καθαρογραφή
Πολιτικών Αποφάσεων
2132157180
2104286592
off520@protodikeio-peir.gr
522Πληροφόρηση Κοινού
για τη δημοσίευση
Πολιτικών Αποφάσεων
2132157179off522@protodikeio-peir.gr
523Πολιτικό Αρχείο τρέχοντος έτους - Πιστοποιητικά2132157183off523@protodikeio-peir.gr
524Διαταγές Πληρωμής -
Διαθήκες
2132157184
2132157188
off524@protodikeio-peir.gr
525Πτωχεύσεις-Εταιρείες2132157185
2132157190
2104520590
off525@protodikeio-peir.gr
615Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Πειραιώς
616Γραμματέας Προέδρου2132157206
2104522881
grammateas616@protodikeio-peir.gr
617Διευθυντής Γραμματείας2132157207
2104520582
manager@protodikeio-peir.gr
618Γραφείο Προέδρων Πρωτοδικών2132157208
2104522868
619Γραφείο Προέδρων Πρωτοδικών2132157209
2104129863
620Γραφείο Προέδρων Πρωτοδικών2132157210
2104522857
621Γραφείο Προέδρων Πρωτοδικών2132157211
2104520548
622Γραφείο Προέδρων Πρωτοδικών2132157212
2104520356
623Λογιστήριο2132157213
2132157258
2104286593
logistirio-prot-peir@protodikeio-peir.gr
624Βουλεύματα2132157214
2104520545
off624@protodikeio-peir.gr
625Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου Πλημ/κών2132157270
2132157215
626Συντηρητές Κτιρίου2132157216off626@protodikeio-peir.gr
627Γραφείο Επίκουρου Ανακριτή2132157217epikouros@protodikeio-peir.gr
628Τμήμα Διοίκησης - Εκλογικών2132157218
2132157219
off628@protodikeio-peir.gr
628Γραφείο Εκπροσώπου Τύπου2132157218
2132157219
ekpro.typou@protodikeio-peir.gr
Οδός Κολοκοτρώνη 123Πολιτικό Αρχείο
ετών 2005-2021 - Σωματεία
2104288140-1
off523@protodikeio-peir.gr
Οδός Νικήτα 10-12
Πολιτικό Αρχείο
έως και 2004
(λειτουργεί κάθε
Τρίτη 11:00-14:00)
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 31Υπηρεσία Δικαστηρίων Ανηλίκων Πειραιώς2104112410
2104173659