Μενού Κλείσιμο

Επαναπροσδιορισμός Ματαιωθεισών Υποθέσεων

285) Πολυμελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Τακτικής Πολυμελούς (πινάκιο ΤΠ-ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ –  κωδικός πινακίου: 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 4/10/2023 και είχαν…