Μενού Κλείσιμο

1. Ώρες έναρξης Ακροατηρίων

Ποινικά και Πολιτικά Ακροατήρια

 

2. Απαιτούμενα ένσημα για την έκδοση πιστοποιητικών

Τα απαιτούμενα ένσημα για την έκδοση πιστοποιητικών είναι:

1 Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και 1 Μεγαρόσημο των 2€ για το πιστοποιητικό.

Για την έκδοση e-paravolo για χρήση σε πιστοποιητικό επιλέγουμε κωδικό  [1375] αξίας 5 € (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)

 

3. Αντικείμενα ανά Διαδικασία που είναι ενταγμένα  ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΩΝ – ΕΚΚΑΘ/ΣΤΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΓΜ/ΜΟΝΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ+ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ.ΜΟΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ.ΠΟΛ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ/ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΟΥ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ/ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΗΡΥΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΥΓΓΝΩΣΤΟΥ ή ΜΗ (ΠτΚ αρ167)
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΟΡΚΙΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧ.(αρ.60 παρ.2 Πτωχ.Κ.)
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓ.ΣΤΕΓΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ-ΑΝΑΚΟΠΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΥΣΤΡΟΠΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΦΘΟΡΕΣ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΛΠ)
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ-Π ΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ ΚΑ-Π ΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ ΚΑ-Π ΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ ΚΑ-Π ΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΝΟΧΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΝΟΧΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΑΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ/ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΝΟΧΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

4. Πως έρχομαι στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς

Στην ενότητα Επικοινωνία, βρίσκονται όλες οι γραμμές που εξυπηρετούν τα Δικαστήρια του Πειραιά.

 

5. Τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού:

Πληροφορίες για Κατάθεση Δικογράφων (εκτός Ασφαλιστικών και Διαταγών Πληρωμής) ==> τηλ. 213 215 7255, 213 215 7176 – email: off516@protodikeio-peir.gr
Πληροφορίες για Κατάθεση Δικογράφων Ασφαλιστικών Μέτρων ==> τηλ. 2132157174, 213 215 7256, 2104520354 – email: off514@protodikeio-peir.gr
Πληροφορίες για Κατάθεση Δικογράφων Διαταγών Πληρωμής ==> τηλ. 213 215 7184 – email: off524@protodikeio-peir.gr
Πληροφορίες για Επικύρωση Εγγράφων σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ==> τηλ. 213 215 7218, 213 215 7219 – email: off628@protodikeio-peir.gr

 

6. Λειτουργία Πολιτικού Αρχείου

Οι αποφάσεις και τα  δικόγραφα:

Για τα έτη έως και το 2004, το Αρχείο στεγάζεται στο Κτίριο του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, στην οδό Νικήτα 10-12 και λειτουργεί κάθε Τρίτη από 11:00 – 14:00

Για τα έτη από 2005 έως και 2022 στεγάζεται στην οδό Κολοκοτρώνη 123, 1ος όροφος, τηλ. 210 4288140-1 και email:off523@protodikeio-peir.gr

για το τρέχον έτος στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς 5ος όροφος γραφείο 523, τηλ. 213.215.7183

Τα σωματεία, οι εταιρείες, οι αποποιήσεις και τα κληρονομητήρια βρίσκονται στο αρχείο της  οδού Κολοκοτρώνη 123, 1ος όροφος

7. Πιστοποιητικά και γραφεία έκδοσης αυτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟΤΜΗΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
Απόδοση γραμματίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Εγγραφής σωματείου και μεταβολώνΚολοκοτρώνη 123-125,
1ος όροφος
Πολιτικό Αρχείο2104288140-1
Κληρονομητήριο523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Πάσης φύσεως523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου (τακτικού ή εκτάκτου)517Ενδίκων Μέσων2132157177
Περί αφάνειας628Γραμματεία2132157218
Περί δημοσίευσης διαθήκης524Ειδικές Διαδικασίες2132157184
Περί μεταβολών εταιρείας525Εταιρείες2132157185
Περί μη αναγγελίας απωλεσθέντων τίτλων628Γραμματεία2132157218
Περί μη ανακλήσεως κληρονομητηρίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη αποποίησης κληρονομιάς524Ειδικές Διαδικασίες2132157184
Περί μη διορισμού επιτρόπου ανηλίκου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη εγγραφής στα μητρώα εταιρειών525Εταιρείες2132157185
Περί μη έκδοσης απόφασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης514Ασφαλιστικά Μέτρα2132157174
Περί μη έκδοσης απόφασης γονικής μέριμνας - διατροφής - επιμέλειας523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοσης απόφασης δικαστικής συμπαράστασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού εκκαθαριστή523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοση απόφασης διορισμού προσωρινού συμπαραστάτη523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολης κληρονομικού δικαιώματος523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική εκκαθάριση523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανάκλησης απόφασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής διαταγής απόδοσης μισθίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης δικογράφου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης μεταρρύθμισης απόφασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης προσφυγής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης τριτανακοπής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής κατά κατασχετηρίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη λύσεως γάμουΚολοκοτρώνη 123-125,
1ος όροφος
Πολιτικό Αρχείο2104288140-1
Περί μη πτώχευσης εταιρείας525Πτωχεύσεων2132157185
Περί μη πτώχευσης φυσικού προσώπου525Πτωχεύσεων2132157185
Περί της πορείας δικογράφου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί ύπαρξης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί ύπαρξης δικογράφου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης628Γραμματεία2132157218
Περί κανονισμών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚολοκοτρώνη 123-125,
1ος όροφος
Πολιτικό Αρχείο2104288140-1
ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ [ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ]-ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧ-ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΕΚΚΑΘ-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ523Πολιτικό Αρχείο2132157183
ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ [ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ]--ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧ-ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΕΚΚΑΘ-ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ523Πολιτικό Αρχείο2132157183

8. Διαθέσιμοι τύποι πιστοποιητικών για ηλεκτρονική έκδοση (αίτηση – λήψη)

Για να δείτε τη λίστα και οδηγίες για κάθε τύπο πιστοποιητικού κάντε κλικ εδώ