Μενού Κλείσιμο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 1. Κανονισμός 2015/848
 2. Οδηγία 2019/1023

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 1. Κανονισμός 4/2009
 2. Κανονισμός 2015/228
 3. Εκτελεστικός Κανονισμός 2018/1937

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

 1. Κανονισμός 1259/2010
 2. Εφαρμογή Κανονισμού με συμμετοχή Ελλάδος(39/2014)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Σύμβαση Λουγκάνο 2007
 2. Κανονισμός 1215/2012
 3. Κανονισμός 542/2014
 4. Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ)  2015/281 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αντικατάσταση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 1. Κανονισμός 2201/2003
 2. Κανονισμός 2019/1111

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

 1. Κανονισμός 2016/1103

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ

 1. Κανονισμός 2016/1104

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 1206/2001
 2. Κανονισμός 2020/1783

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 1393/2007
 2. ΦΕΚ Πάγια τέλη (Τέλη επίδοσης αστικών δικογράφων πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. σε κατοίκους Ελλάδος)
 3. Συμφωνία Ε.Κ. – Δανίας
 4. Κανονισμός 2020/1784

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Κανονισμός 1896/2006
 2. Κανονισμός 2017/1260
 3. Κανονισμός 936/2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 1. Κανονισμός 655/2014
 2. Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1823

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 805/2004
 2. Κανονισμός 1869/2005

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

 1. Κανονισμός 864/2007

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

 1. Κανονισμός 593/2008

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

 1. Κανονισμός 861/2007
 2. Κανονισμός 2015/2421
 3. Κανονισμός 2017/1259

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 1. Οδηγία 8/2002 Ε.Κ.
 2. Έντυπο Διαβίβασης
 3. Νόμος 3226/2004

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ  ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

 1. Οδηγία 80/2004 Ε.Κ.
 2. Νόμος 3811/2009

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οδηγία 52/2008 Ε.Κ.
 2. Νόμος 2019/4640

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

 1. Κανονισμός 650/2012
 2. Εκτελεστικός Κανονισμός 1329/2014

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 606/2013
 2. Εκτελεστικός Κανονισμός 939/2014