Μενού Κλείσιμο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 1. Κανονισμός 1346/2000
 2. Κανονισμός 663/2014
 3. Κανονισμός 848/2015

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 1. Κανονισμός 4/2009
 2. Κανονισμός 228/2015

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

 1. Κανονισμός 1259/2010
 2. Εφαρμογή Κανονισμού με συμμετοχή Ελλάδος(39/2014)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Σύμβαση Λουγκάνο 2007
 2. Κανονισμός 1215/2012
 3. Κανονισμός 542/2014
 4. Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ)  2015/281 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αντικατάσταση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 1. Κανονισμός 2201/2003
 2. Κανονισμός 2116/2004
 3. Πληροφορίες Κρ-Μ 30/4/2010
 4. Πρακτικός Οδηγός

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

 1. Κανονισμός 1103/2016

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ

 1. Κανονισμός 1104/2016

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 1206/2001

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 1393/2007
 2. ΦΕΚ Πάγια τέλη (Τέλη επίδοσης αστικών δικογράφων πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. σε κατοίκους Ελλάδος)
 3. Συμφωνία Ε.Κ. – Δανίας
 4. Ανακοινώσεις Κρ-Μ 17/12/2010
 5. Εγχειρίδιο 17/12/2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Κανονισμός 1896/2006
 2. Κανονισμός 1260/2017
 3. Κανονισμός 936/2012
 4. Ανακοινώσεις 20/8/2010
 5. Πρακτικός Οδηγός

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 1. Κανονισμός 655/2014
 2. Εκτελεστικός Κανονισμός 1823/2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 805/2004
 2. Κανονισμός 1869/2005
 3. Ανακοινώσεις Κρ-Μ 17/12/2010
 4. Πρακτικός Οδηγός

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

 1. Κανονισμός 864/2007

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

 1. Κανονισμός 593/2008

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

 1. Κανονισμός 1259/2017
 2. Ανακοινώσεις Κρ-Μ 31/5/2010
 3. Κανονισμός 2421/2015

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

 1. Οδηγία 8/2002 Ε.Κ.
 2. Έντυπο Διαβίβασης
 3. Νόμος 3226/2004

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Πράξη προσχώρησης νέων κρατών μελών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ  ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

 1. Οδηγία 80/2004 Ε.Κ.
 2. Νόμος 3811/2009

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οδηγία 52/2008 Ε.Κ.
 2. Νόμος 3898/2010

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

 1. Κανονισμός 650/2012
 2. Εκτελεστικός Κανονισμός 1329/2014

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός 606/2013
 2. Εκτελεστικός Κανονισμός 939/2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 1. Πολυετές σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη 2014/2018