Μενού Κλείσιμο

Δικαστήρια

Άρειος Πάγος
Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Συμβούλιο της Επικρατείας
Ελεγκτικό Συνέδριο
Εφετείο Αθηνών
Εφετείο Πειραιώς
Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Ειρηνοδικείο Νίκαιας
Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαδικτυακή Πύλη ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ενώσεις – Σύλλογοι – Ομοσπονδίες

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου-Δωδεκανήσου-Λαμίας
Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς

Διεθνή

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου

Λοιποί Διαδικτυακοί Τόποι

Βουλή των Ελλήνων
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Εθνικό Ποινικό Μητρώο
Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών
Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
ΤΑΧΔΙΚ
Εθνικό Τυπογραφείο
e-themis (Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας-Ραπτάρχης)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:
Τράπεζα Νομικών Δεδομένων της Ε.Ε.
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για ποινικές υποθέσεις)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης