Μενού Κλείσιμο

Αιτήσεις για εγγραφή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Πειραιά για το έτος 2021 κατατίθενται στο Τμήμα Διοικήσεως και Εκλογικών, 6ος όροφος, γραφείο 628, μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 2132157218, 2132157219, fax: 2104186106, email: off628@protodikeio-peir.gr

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Αίτηση
Μεγαρόσημο 3€ (eΠαράβολο με κωδικό: 2032)
Υπεύθυνη Δήλωση
Φωτοτυπία ΑΔΤ
Αποδεικτικά ιδιότητας (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, κλπ.)