Μενού Κλείσιμο

Ποινικό Τμήμα

(Προϊσταμένη Τμήματος: Ευριδίκη Καββαδία, γραφείο 203, τηλέφωνο:2132157113, email: e.kavvadia@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ως γραμματείς εδρών: συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Μονομελών  και Τριμελών Πλημμελειοδικείων Τακτικών, Αγορανομικών και Ανηλίκων και τηρούν τα πρακτικά – Καθαρογράφουν τα πρακτικά και  συντάσσουν  τις αποφάσεις προσθέτοντας αυτοτελείς ισχυρισμούς, ενστάσεις,  κατηγορητήρια  κ.λ.π. ακόμη και σκεπτικά που αφορά  στο αντικείμενο των Δικαστών – Συντάσσουν αποσπάσματα  αναβλητικών αποφάσεων – Συντάσσουν αποσπάσματα με πλήρη στοιχεία ερήμην και αντιμωλία  αποφάσεων  και  κάθε είδους αιτήσεων – Ενημερώνουν το Τμήμα Εκτελέσεων με αποσπάσματα  την επομένη της συνεδρίασης εκδίκασης αιτήσεων (μετατροπής ποινής, παροχής  κοινωφελούς εργασίας, καθορισμού συνολικής  ποινής, μετατροπής  ποινής, τροποποίησης  μετατροπής ποινής, διόρθωσης απόφασης, ακύρωσης απόφασης, ακύρωσης διαδικασίας,  αντιρρήσεων, συμπλήρωσης- διόρθωσης απόφασης , παροχής προθεσμίας  καταβολής της χρηματικής ποινής…- Διεκπεραιώνουν εφέσεις – Διεκπεραιώνουν Αναιρέσεις  για το Ποινικό Αρχείο  και το Τμήμα Εκτελέσεων της Εισαγγελίας  -Ταξινομούν τα δικαστήρια   κατ΄αύξοντα αριθμό  και τα διαβιβάζουν στο Ποινικό Αρχείο για  αρχειοθέτηση –  Διεκπεραιώνουν  αλληλογραφία που αφορά σε ξένες αρχές – Διαβιβάζουν  στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αντίγραφα αποφάσεων που αφορούν σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπαλλήλους τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. σύμφωνα με το άρθο 114 παρ. 6 του Υ.Κ.(ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 19 4210/2013) – Διαβιβάζουν  αντίγραφα αποφάσεων στην Προϊσταμένη Αρχή των υπαλλήλων   σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 6 του Υ.Κ.(ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 19 4210/2013) – Κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  αντίγραφα καταδικαστικών αποφάσεων του  άρθρου 69 παρ. 6 Ν. 4514/2018 – Χορηγούν βεβαιώσεις  στους  δικηγόρους που αφορούν σε συνεχιζόμενες δίκες (για να  δικαιολογήσουν την αδυναμία  τους να παρασταθούν σε συνεδριάσεις  άλλων δικαστηρίων) – Κάνουν υπηρεσία γραφείου και χορηγούν σε δικηγόρους, κατηγορουμένους, πολιτικώς ενάγοντες κ.λ.π.  αντίγραφα αποσπασμάτων, αποφάσεων, δικογραφιών κ.λ.π. μέχρι την παράδοση των δικαστηρίων στο Ποινικό Αρχείο.

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ως γραμματείς της γραμματείας του Ποινικού Τμήματος: διαβιβάζουν προς θεώρηση και υπογραφή τις αποφάσεις στους Δικαστές  και τις καταχωρίζουν στα ειδικά βιβλία του άρθρου 9 του Ν. 969/1979 (χρέωση και αποχρέωση) – Διαβιβάζουν στην Εισαγγελία Πλημ/κών τις  αναβλητικές  αποφάσεις,   τις ερήμην  αποφάσεις  για  εκτέλεση  και τα αποσπάσματα  για  ενημέρωση  του Τμήματος Εκτελέσεων  της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών –  Διαβιβάζουν τις εφέσεις, τις αναιρέσεις, τις  ακυρώσεις προς το Ποινικό Αρχείο  –  Διαβιβάζουν  αναιρέσεις προς  το Τμήμα Εκτελέσεων της Εισαγγελίας Πλημ/κών –  Διεκπεραιώνουν  έγγραφα προς άλλες Υπηρεσίες –  Επιλύουν θέματα που αφορούν τις αίθουσες συνεδριάσεων, λειτουργία κλιματιστικών μηχανημάτων , αντικαταστάσεις μελών των συνθέσεων (Εισαγγελέων και Δικαστών) κ.λ.π. –  Ενημερώνουν τηλεφωνικά  διαδίκους και δικηγόρους  για την πορεία  κίνησης των  αποφάσεων και των δικογραφιών –  Χορηγούν βεβαιώσεις προσέλευσης  στους μάρτυρες και στους  κατηγορουμένους (για χρήση στην εργασία τους και δικαιολογία της απουσίας τους –  Συντάσσουν μηνιαίους πίνακες  εκκρεμότητας αποφάσεων  που δεν υπογράφηκαν εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου 59/2003 του Προέδρου του Αρείου Πάγου.