Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Βουλευμάτων και Γραμματέων Ανακριτικών Γραφείων

(Προϊσταμένη: Σταυριανή Παβέλη, γραφείο 624, τηλέφωνο:2132157214, email: s.paveli@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

1. Τμήμα Βουλευμάτων

α. Με την δημοσίευση βουλευμάτων, ανακριτικών διατάξεων και καθαρογραφή αυτών, τη σύνταξη εκθέσεων καταθέσεως και αποδόσεως χρηματικών εγγυήσεων κλπ, τη σύνταξη εκθέσεων ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων και προσφυγών κατά διατάξεων Ανακριτών και ενταλμάτων προσωρινής κρατήσεως, την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου, την ενημέρωση αυτού (των οικείων καρτελών και την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων) την έκδοση και χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών, την αρχειοθέτηση δικογραφιών, την τήρηση βιβλίου συνοδειών και εισερχομένων ανακριτικών δικογραφιών και β. Ως γραμματείς του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

2. Γραμματείς Ανακριτικών Τμημάτων.

Με την γραπτή αποτύπωση στις σχετικές εκθέσεις των μαρτυρικών καταθέσεων και των απολογιών των κατηγορουμένων, τη συμπλήρωση των εντύπων κλήσεως μαρτύρων, κατηγορουμένων κλπ. και την αποστολή τους στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, τη συμπλήρωση των εντύπων ενταλμάτων συλλήψεως, βιαίας προσαγωγής και προσωρινής κρατήσεως και την διεκπεραίωση τους, την καθαρογραφή των διατάξεων για διορισμό πραγματογνωμόνων κλπ., την καθαρογραφή των σχεδίων κατηγορητηρίων, την τήρηση καρτελών κίνησης δικογραφιών και την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων, τη σύνταξη και διεκπεραίωση των πινάκων κίνησης δικογραφιών, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τη συμπλήρωση των Δελτίων Ποινικού Μητρώου κατά τα στοιχεία των κατηγορουμένων και την αποστολή τους στις αρμόδιες Εισαγγελίες.