Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

Παρακολούθηση πορείας δικογράφου

Παρακολούθηση πορείας δικογράφου...
Event date: March 17, 2008 11:33 AM

Εάν έχετε δημιουργήσει εγγραφή στο site του Πρωτοδικείου Πειραιώς έχετε πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την πορεία ενός δικογράφου σε όλα τα στάδια από την κατάθεσή του μέχρι την άσκηση ένδικου μέσου. Από το οριζόντιο μενού επιλέγετε "Δικόγραφα" και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού τη δεύτερη επιλογή "Παρακολούθηση Πορείας Δικογράφου".


 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS