Μενού Κλείσιμο

285) Πολυμελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Τακτικής Πολυμελούς (πινάκιο ΤΠ-ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ –  κωδικός πινακίου: 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 4/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 17/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5978-2023

284) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Αυτοκίνητα-Περιουσιακές διαφορές (πινάκιο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- κωδικός πινακίου: 061) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 6/10/2023, 13/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 26/1/2024, 2/2/2024, 9/2/2024, 16/2/2024, 23/2/2024, 1/3/2024, 8/3/2024, 15/3/2024, 22/3/2024, 29/3/2024, 5/4/2024, 12/4/2024, 19/4/2024, 17/5/2024, 24/5/2024.

ΠΡΑΞΗ 5977-2023

283) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Απαλλοτριώσεις (πινάκιο ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ- κωδικός πινακίου: 091) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5975-2023

282) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Μισθώσεις-Περιουσιακές διαφορές (πινάκιο ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ- κωδικός πινακίου: 081) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 5/10/2023, 16/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 25/1/2024, 29/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5974-2023

281) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Οικογενειακό-Ειδικές διαδικασίες (πινάκιο ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ- κωδικός πινακίου: 071) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 4/10/2023, 11/10/2023, 18/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 13/12/2023, 24/1/2024, 31/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5972-2023

280) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Εργατικά-Περιουσιακές διαφορές (πινάκιο ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ – κωδικός πινακίου: 051) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 5/10/2023, 10/10/2023, 12/10/2023, 17/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 18/1/2024, 23/1/2024, 25/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5971-2023

279) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Εκουσία Μονομελούς (πινάκιο ΕΜ-ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – κωδικός πινακίου: 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 11/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/2/2024.

ΠΡΑΞΗ 5968-2023

278) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Τακτική Μονομελούς (πινάκιο ΤΜ-ΝΑΥΤΙΚΟ- κωδικός πινακίου: 015) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 10/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5967-2023

277) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Τακτική Μονομελούς (πινάκιο ΤΜ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – κωδικός πινακίου: 014) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 16/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5966-2023

276) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές διαδικασίες (πινάκιο ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – κωδικός πινακίου: 012) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 6/10/2023, 13/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5965-2023

275) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία Τακτική Μονομελούς (πινάκιο ΤΜ-ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – κωδικός πινακίου: 011) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο 6/10/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/1/2024.

ΠΡΑΞΗ 5963-2023

274) Πολυμελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία (πινάκιο Τακτική Πολυμελούς-Λοιπά Αντικείμενα – κωδικός 021)  που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους  17/5/2023 και 19/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 27/9/2023, 17/11/2023.

ΠΡΑΞΗ_3058-2023

273) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία (πινάκιο κτηματολογίου – κωδικός 014)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 22/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο: 27/11/2023.

ΠΡΑΞΗ_2939-2023

272) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (πινάκιο Αυτοκινήτων-κωδικός πινακίου 061)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 10/11/2023, 17/11/2023, 24/11/2023, 1/12/2023, 8/12/2023, 12/1/2024, 19/1/2024, 23/2/2024, 29/3/2024.

ΠΡΑΞΗ 3325-2023

271) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία: Οικογενειακό-Ειδικές διαδικασίες (πινάκιο Διατροφών-κωδικός πινακίου 071)  που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 17/5/2023, 24/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για για τις δικασίμους: 25/10/2023, 1/11/2023.

ΠΡΑΞΗ 2946-2023

270) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία: Οικογενειακό-Ειδικές διαδικασίες (πινάκιο Γαμικών διαφορών-κωδικός πινακίου 012)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/9/2023.

ΠΡΑΞΗ 2945-2023

269) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία: Μισθώσεις-Περιουσιακές διαφορές (πινάκιο Μισθώσεων-κωδικός πινακίου 081)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 18/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 23/10/2023.

ΠΡΑΞΗ 2943-2023

268) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία: Εργατικά-Περιουσιακές διαφορές (πινάκιο Εργατικών διαφορών-κωδικός πινακίου 051)  που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 18/5/2023, 23/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 26/9/2023, 28/9/2023.

ΠΡΑΞΗ 2942-2023

267) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (πινάκιο Εκουσία Μονομελούς/λοιπά αντικείμενα-κωδικός πινακίου 031)  που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 17/5/2023, 24/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 14/6/2023, 29/6/2023.

ΠΡΑΞΗ 2899-2023

266) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (πινάκιο Αυτοκινήτων-κωδικός πινακίου 061)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/5/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 30/6/2023.

ΠΡΑΞΗ 2880-2023

265) Πολυμελές Πρωτοδικείο (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών – Α΄ Κλιμάκιο Τρίτης) κατά την διαδικασία της Νέας Τακτικής Πολυμελούς – Ναυτικό (κωδικός πινακίου 602)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/4/2023.

ΠΡΑΞΗ 843-2023

264) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία της Τακτικής Μονομελούς – Ναυτικό (κωδικός πινακίου 015)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/4/2023.

ΠΡΑΞΗ 845-2023

263) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία της Τακτικής Μονομελούς – Εφέσεις (κωδικός πινακίου 013)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 6/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 3/4/2023, 8/5/2023, 12/6/2023, 18/9/2023 και 30/10/2023.

ΠΡΑΞΗ 844-2023

262) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία της Εκουσίας Μονομελούς – Ναυτικό (κωδικός πινακίου 035)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/4/2023.

ΠΡΑΞΗ 841-2023

261) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Εργατικών (κωδικός πινακίου 051)  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/3/2023.

ΠΡΑΞΗ 842-2023

260) Επαναπροσδιορισμός προσωρινής διαταγής (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 1107/573/2023), κατ’ άρθρο 781 παρ.1 ΚΠολΔ, που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 16/2/2023 και ώρα 10:00.

ΠΡΑΞΗ 703-2023

259) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 122 – προσωρινές διαταγές) των δικογραφιών που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 10/2/2023 και 14/2/2023.

ΠΡΑΞΗ 689-2023

258) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 122 – προσωρινές διαταγές) των δικογραφιών που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 6/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 10/2/2023, 13/2/2023, 14/2/2023  και 15/2/2023.

ΠΡΑΞΗ 688-2023

257) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα ) των κάτωθι δικογραφιών , που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της

1) 16/2/2023  με ΓΑΚ/ΕΑΚ 141/11/2023

2) κατά τη δικάσιμο της 28/2/2023 με α)ΓΑΚ/ΕΑΚ 9505/2084/2022 β) ΓΑΚ/ΕΑΚ 230/32/2023 γ) ΓΑΚ/ΕΑΚ 10554/2322/2022, δ) ΓΑΚ/ΕΑΚ 10787/2376/2022

3) κατά τη δικάσιμο της 2/3/2023 με α)ΓΑΚ/ΕΑΚ 12023/2667/2022 β) ΓΑΚ/ΕΑΚ  11625/2568/2022, γ) ΓΑΚ/ΕΑΚ 10991/2417/2022, δ) ΓΑΚ/ΕΑΚ 565/104/2023 και ε) ΓΑΚ/ΕΑΚ 10732/2361/2022

ΠΡΑΞΗ 676-2023

256) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα ναυτικού) των κάτωθι δικογραφιών , που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της Α) 3/3/2023  με ΓΑΚ/ΕΑΚ 223/30/2023 ΚΑΙ Β) κατά τη δικάσιμο της 13/3/2023 με ΓΑΚ/ΕΑΚ 268/39/2023

ΠΡΑΞΗ 672-2023

255) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα ναυτικού) των κάτωθι δικογραφιών , που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 6/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 3/3/2023 ήτοι με ΓΑΚ/ΕΑΚ Α)246/37/2023 ΚΑΙ Β) 109/5/2023

ΠΡΑΞΗ 663-2023

254) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα ναυτικού) των κάτωθι δικογραφιών, που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 6/2/2023 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/2/2023 ήτοι με ΓΑΚ/ΕΑΚ Α)849/178/2023 ΚΑΙ Β) 1058/221/2023

ΠΡΑΞΗ 662-2023

253) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2/5/2022 και αποσύρθηκαν λόγω της μεταθέσεως της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 20/9/2022, 22/9/2022 και 27/9/2022.

ΠΡΑΞΗ 2260-2022

252) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 013) των εφέσεων που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2/5/2022 και αποσύρθηκαν λόγω της μεταθέσεως της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 19/9/2022, 10/10/2022, 7/11/2022, 5/12/2022 και 9/1/2023.

ΠΡΑΞΗ 2257-2022

251) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 013), που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/12/2020 και είχε ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 30/5/2022.

ΠΡΑΞΗ_599-2022

250) Ανακαλείται εν μέρει η Πράξη 473/2022 και συγκεκριμένα για το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα ναυτικού) για τις δικογραφίες με ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 592/108/2022 και 594/109/2022, οι οποίες είχαν  επαναπροσδιοριστεί αρχικά για τη δικάσιμο της 4/3/2022 και επαναπροσδιορίζονται εκ νέου για τη δικάσιμο της 11/2/2022.

ΠΡΑΞΗ_559-2022

249) Πολυμελές Πρωτοδικείο α) κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 601) και β) κατά την παλαιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021), που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 28/1/2022 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 8/4/2022 στο Β΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΠΡΑΞΗ_470-2022

248) Πολυμελές Πρωτοδικείο α) κατά την παλαιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021) και β) κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041), που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 26/1/2022 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 30/3/2022 στο Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΠΡΑΞΗ_471-2022

247) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα πλην ναυτικού), που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 28/1/2022 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/3/2022

ΠΡΑΞΗ 473-2022

246) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα πλην ναυτικού), που είχαν προσδιοριστεί Α)για τη δικάσιμο της 25/1/2022 και είχαν ματαιωθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 1/3/2022, Β) της δικασίμου 26/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο 2/3/2022 και Γ) της δικασίμου 27/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο 3/3/2022

ΠΡΑΞΗ 472-2022

245) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί: Α) για τη δικάσιμο της 25/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/4/2022 και Β) για τη δικάσιμο της 27/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 5/4/2022.

ΠΡΑΞΗ_495-2022

244) Μονομελές Πρωτοδικείο  κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – μισθωτικές διαφορές (κωδικός πινακίου 081) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 27/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/3/2022.

ΠΡΑΞΗ_493-2022

243) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 26/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 23/3/2022.

ΠΡΑΞΗ_491-2022

242) Μονομελές Πρωτοδικείο (Ναυτικό Τμήμα) κατά την νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 502) και κατά την τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 015) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 25/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/3/2022.

ΠΡΑΞΗ_489-2022

241) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 501) και κατά την τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 011) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 26/1/2022 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/3/2022.

ΠΡΑΞΗ_488-2022

240) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/9/2022.

ΠΡΑΞΗ 4800-2021

239) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 7/1/2022, 14/1/2022, 21/1/2022, 4/2/2022, 11/2/2022, 18/2/2022, 4/3/2022, 11/3/2022, 18/3/2022.

ΠΡΑΞΗ 4455-2021

238) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121 – ασφαλιστικά μέτρα, ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/11/2021.

ΠΡΑΞΗ 4496-2021

237) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία οικογενειακού – κωδικός πινακίου 034) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 3/2/2021, 10/12/2021.

ΠΡΑΞΗ 4454-2021

236) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 7/1/2022, 14/1/2022, 21/1/2022, 28/1/2022.

ΠΡΑΞΗ 4453-2021

235) Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 601) και κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/11/2021.

ΠΡΑΞΗ 4421-2021

234) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 501) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/1/2022.

ΠΡΑΞΗ 4419-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

233) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 501) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/10/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/1/2022.

ΠΡΑΞΗ 4419-2021

232) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 08/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/10/2021.

Επίσης, Μονομελές Πρωτοδικείο (Νέα Τακτική Μονομελούς – Κληρονομικό/ κωδικός πινακίου 504) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 26/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 3734-2021

231) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία – κτηματολογικές διαφορές) προ του Ν. 4335/2015 (κωδικός πινακίου 014) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/4/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 3385-2021

230) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 19/03/2021, 09/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/12/2021.

ΠΡΑΞΗ 2118-2021

229) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 22/01/2021, 12/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/11/2021.

ΠΡΑΞΗ 2115-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

228) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 02/04/2021, 22/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/12/2021.

ΠΡΑΞΗ 2117-2021

227) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/11/2021.

ΠΡΑΞΗ 2116-2021

226) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 05/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 05/11/2021.

ΠΡΑΞΗ 2114-2021

225) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2113-2021

224) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 20/01/2021, 24/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2161-2021

223) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – μισθωτικές διαφορές (κωδικός πινακίου 081) που είχαν προσδιοριστεί για τη  δικάσιμο της 29/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 06/09/2021.

Επίσης, Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (κωδικός πινακίου 101) που είχαν προσδιοριστεί για τη  δικάσιμο της 15/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 06/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2513-2021

222) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 – ναυτικό τμήμα (κωδικός πινακίου 015) που είχαν προσδιοριστεί για τις  δικασίμους 23/3/2021, 30/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν αντίστοιχα για τις δικασίμους 7/9/2021, 14/9/2021.

ΠΡΑΞΗ 2510-2021

221) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τις  δικασίμους της 31/03/2021, 7/4/2021, 14/4/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 6/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2162-2021

220) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη  δικάσιμο της 12/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2112-2021

219) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη  δικάσιμο της 17/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2160-2021

218) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 10/03/2021, 24/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2159-2021

217) Β΄ Κλιμάκιο Τρίτης – Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 023) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 02/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/09/2021.

Επίσης, Β΄ Κλιμάκιο Τρίτης – Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την εκουσία διαδικασία (κωδικός πινακίου 042) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 16/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2390-2021

216) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων (κωδικός πινακίου 091) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 18/01/2021, 08/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/09/2021
 • 12/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/10/2021

ΠΡΑΞΗ 2136-2021

215) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 03/03/2021, 01/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/09/2021
 • 08/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 09/09/2021

ΠΡΑΞΗ 2107-2021

214) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 22/01/2021, 12/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/09/2021
 • 05/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/09/2021
 • 02/04/2021, 16/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 17/09/2021
 • 02/04/2021, 16/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  08/10/2021

ΠΡΑΞΗ 2111-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

213) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 24/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2156-2021

212) Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (κληρονομικό-οικογενειακό) κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 603) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 12/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2389-2021

211) Γ΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 14/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/09/2021.

Επίσης, Γ΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 14/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/11/2021.

ΠΡΑΞΗ 2388-2021

210) Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 29/01/2021, 19/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/09/2021.

Επίσης, Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2387-2021

209) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας – υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 30/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2135-2021

208) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 16/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2127-2021

207) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας – υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 23/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2134-2021

206) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 24/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2133-2021

205) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 16/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2126-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

204) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (Ναυτικό, κωδικός πινακίου 035) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 12/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/09/2021
 • 02/02/2021, 09/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 05/10/2021
 • 06/04/2021, 13/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/10/2021

ΠΡΑΞΗ 2105-2021

203) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 02/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/10/2021.

ΠΡΑΞΗ 2125-2021

202) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 02/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/06/2021
 • 16/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 25/06/2021
 • 09/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/06/2021

ΠΡΑΞΗ 2245-2021

201) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα πλην ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 01/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/06/2021
 • 30/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/07/2021
 • 31/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 06/07/2021
 • 01/04/2021, 6/4/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/07/2021
 • 08/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 13/07/2021, 15/07/2021
 • 13/04/2021, 14/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/07/2021
 • 15/04/2021, 20/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/07/2021
 • 21/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 27/07/2021
 • 22/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/07/2021

ΠΡΑΞΗ 2243-2021

200) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 10/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2132-2021

199) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 09/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 17/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2124-2021

198) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας – υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 16/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2131-2021

197) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 26/03/2021, 19/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2123-2021

196) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας – υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 23/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 07/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2130-2021

195) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 17/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2129-2021

194) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 08/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021
 • 15/01/2021, 16/04/2021  και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/06/2021

ΠΡΑΞΗ 2110-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

193) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 03/03/2021, 14/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 09/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 2128-2021

192) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 05/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 2121-2021

191) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 05/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 2120-2021

190) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 011) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 11/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/09/2021
 • 12/02/2021, 17/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/09/2021
 • 18/02/2021, 19/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/09/2021
 • 26/02/2021, 03/03/2021, 10/03/2021, 17/03/2021, 01/04/2021, 07/04/2021, 08/04/2021, 21/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/09/2021

ΠΡΑΞΗ 2109-2021

189) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 011) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 07/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021
 • 08/01/2021, 13/01/2021, 14/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/06/2021
 • 20/01/2021, 04/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021
 • 03/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 09/06/2021
 • 28/01/2021, 29/01/2021, 05/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/06/2021
 • 10/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/06/2021

ΠΡΑΞΗ 2108-2021

188) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία κτηματολογίου – κωδικός πινακίου 033) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 03/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021
 • 31/03/2021, 07/04/2021, 21/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/09/2021

ΠΡΑΞΗ 2091-2021

187) Γ΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 20/01/2021, 10/02/2021, 03/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 2057-2021

186) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 17/02/2021, 24/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  02/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 2155-2021

185) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 01/03/2021, 02/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/06/2021
 • 04/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/06/2021
 • 09/03/2021, 11/03/2021, 16/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 07/06/2021
 • 18/03/2021, 23/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/06/2021
 • 29/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/06/2021

ΠΡΑΞΗ 2106-2021

184) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 015)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 12/01/2021, 26/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/06/2021
 • 19/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/06/2021
 • 02/02/2021, 09/02/2021, 23/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 07/09/2021
 • 16/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/09/2021
 • 02/03/2021, 16/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/09/2021
 • 09/03/2021, 06/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/09/2021

ΠΡΑΞΗ 2104-2021

183) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – μισθωτικές διαφορές (κωδικός πινακίου 081) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 04/03/2021, 18/03/2021, 22/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/06/2021.

Επίσης, Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (κωδικός πινακίου 101) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 18/03/2021, 22/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/06/2021
 • 01/04/2021, 15/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 06/09/2021
 • 19/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 27/09/2021

ΠΡΑΞΗ 2092-2021

182) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 08/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021
 • 15/01/2021, 16/04/2021  και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/06/2021

ΠΡΑΞΗ 2110-2021

181) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 12/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021
 • 19/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 07/06/2021
 • 26/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/06/2021
 • 29/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/06/2021

ΠΡΑΞΗ 1775-2021

180) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα πλην Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • της 17/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/06/2021
 • της 09/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 09/06/2021
 • της 10/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/06/2021
 • της 11/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 17/06/2021
 • της 02/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/06/2021
 • της 03/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 23/06/2021
 • της 04/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/06/2021
 • της 16/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/06/2021
 • της 23/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 30/06/2021

ΠΡΑΞΗ 1776-2021

179) Β΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 13/01/2021, 03/02/2021, 24/02/2021, 17/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 09/06/2021.

Επίσης, στο Β΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 13/01/2021, 03/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 09/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1785-2021

178) Β΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 05/02/2021, 19/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1786-2021

177) Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 12/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021.

Επίσης, στο Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 29/01/2021, 12/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1784-2021

176) Α΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 27/01/2021, 17/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021.

Επίσης, στο Α΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 10/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1783-2021

175) B΄ Κλιμάκιο Τρίτης – Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 023) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 02/02/2021, 16/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1782-2021

174) Α΄ Κλιμάκιο Τρίτης – Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 023) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 09/02/2021, 23/02/2021, 09/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1781-2021

173) Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Κληρονομικό-Οικογενειακό) κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 022) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 12/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/05/2021.

Επίσης, Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Κληρονομικό-Οικογενειακό) κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 043) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 12/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1780-2021

172) Γ΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 20/01/2021, 10/02/2021, 03/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/05/2021.

Επίσης, Γ΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 10/02/2021, 17/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1779-2021

171) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 17/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της  19/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1771-2021

170) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές- κωδικός πινακίου 012) που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 26/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της  11/6/2021

ΠΡΑΞΗ 1711-2021

169) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές – κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • της 05/02/2021  και 26/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/05/2021.
 • της 12/02/2021  και 19/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1670-2021

168) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 04/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1715-2021

167) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • της 03/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021.
 • της 24/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1714-2021

166) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 24/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1713-2021

165) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 27/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/09/2021.

ΠΡΑΞΗ 1712-2021

164) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • της 17/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/05/2021.
 • της  03/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/05/2021.
 • της  10/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1710-2021

163) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 13/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1663-2021

162) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 10/02/2021, 17/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1662-2021

161) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία οικογενειακού – κωδικός πινακίου 034) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο :

 • της  12/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/05/2021
 • της 19/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/05/2021
 • της  26/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/05/2021

ΠΡΑΞΗ 1697-2021

160) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την εκουσία δικαιοδοσία (κωδικός πινακίου 036) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 09/03/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1674-2021

159) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 27/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/05/2021.

ΠΡΑΞΗ 1669-2021

158) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – μισθωτικές διαφορές  (κωδικός πινακίου 081) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο :

 • της  04/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/05/2021
 • της 15/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/05/2021
 • της  22/02/2021, 25/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 27/05/2021
 • της 18/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/05/2021

ΠΡΑΞΗ 1677-2021

157) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο :

 • της  03/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/05/2021
 • της 10/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/05/2021

ΠΡΑΞΗ 1665-2021

156) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο :

 • της  01/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/05/2021
 • της 02/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/05/2021
 • της 04/02/2021, 23/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/05/2021
 • της  09/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/05/2021
 • της 16/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/05/2021
 • της 11/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/05/2021
 • της 18/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 25/05/2021
 • της 25/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 27/05/2021
 • της 22/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/05/2021

ΠΡΑΞΗ 1678-2021

155) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 501) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • της 08/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/5/2021.
 • της 09/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1695-2021

154) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία  (κωδικός πινακίου 013) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 11/1/2021, 8/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1672-2021

153) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία – κτηματολογικές διαφορές (κωδικός πινακίου 014) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 22/2/2021, 22/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1676-2021

152) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές –  κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 22/1/2021, 29/1/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1671-2021

151) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία κτηματολογίου – κωδικός πινακίου 033) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 3/2/2021, 24/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1675-2021

150) Β΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου α) κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 601) και β) κατά την παλαιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2015, κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/4/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1653-2021

149) Β΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου α) κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 601) και β) κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9/4/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1652-2021

148) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους του μήνα Ιανουαρίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους:

 • της 02/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/5/2021.
 • της 03/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/5/2021.
 • της 04/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/5/2021.
 • της 09/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/5/2021.
 • της 16/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/5/2021.
 • της 10/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/5/2021.
 • της 11/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 25/5/2021.
 • της 17/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/5/2021.
 • της 18/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 27/5/2021.
 • της 23/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 01/6/2021.
 • της 24/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 02/06/2021.
 • της 25/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 03/06/2021.

ΠΡΑΞΗ 1474-2021

147) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους του μήνα Ιανουαρίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους:

 • της 08-02-2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/5/2021.
 • της 12/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/5/2021.
 • της 05/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/5/2021.
 • της 19/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/5/2021.
 • της 22/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/5/2021.
 • της 26/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 1473-2021

146) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο :

 • της  16/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/4/2021.
 • της 16/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 25/5/2021.
 • της 16/02/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 08/6/2021.

ΠΡΑΞΗ 1398-2021

145) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων-προσωρινές διαταγές (κωδικός πινακίου 122, προσωρινές διαταγές) που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9ης Απριλίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 16/4/2021

ΠΡΑΞΗ 1431-2021

144) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων-προσωρινές διαταγές (κωδικός πινακίου 122, προσωρινές διαταγές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8ης Απριλίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/4/2021

ΠΡΑΞΗ 1430-2021

143) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων-προσωρινές διαταγές (κωδικός πινακίου 122, προσωρινές διαταγές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7ης Απριλίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/4/2021

ΠΡΑΞΗ 1429-2021

142) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της  09/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1435-2021

141) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της  07/04/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1434-2021

140) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων-προσωρινές διαταγές (κωδικός πινακίου 122, προσωρινές διαταγές) που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8ης Απριλίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 14/4/2021

ΠΡΑΞΗ 1428-2021

139) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία-κτηματολογικές διαφορές (κωδικός πινακίου 014) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 25/1/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1395-2021

138) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 11/01/2021, 25/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/04/2021
 • 12/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  15/4/2021
 • 14/01/2021, 19/1/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  19/4/2021
 • 21/01/2021, 26/01/2021, 28/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  20/4/2021

ΠΡΑΞΗ 1391-2021

137) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – μισθωτικές διαφορές (κωδικός πινακίου 081) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 14/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/04/2021
 • 25/01/2021, 28/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  19/4/2021

Επίσης, Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (κωδικός πινακίου 101) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 25/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  15/04/2021
 • 28/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  19/04/2021

ΠΡΑΞΗ 1394-2021

136) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών – κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 13/1/2021, 20/1/2021  και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1392-2021

135) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 033) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 27/1/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1396-2021

134) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 20/1/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1397-2021

133) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους του μήνα Ιανουαρίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους:

 • 15/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 09/04/2021
 • 22/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  12/4/2021
 • 29/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της  16/04/2021

ΠΡΑΞΗ 1361-2021

132) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα πλην Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους του μήνα Ιανουαρίου 2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους:

 • 12/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 8/4/2021
 • 19/1/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/4/2021
 • 20/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/4/2021
 • 14/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/4/2021
 • 21/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/4/2021
 • 26/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/4/2021
 • 28/01/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/4/2021

ΠΡΑΞΗ 1360-2021

131) Πολυμελές Πρωτοδικείο [Τμήμα Ναυτικό-νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 601)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 9/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 6/4/2021 στο Α΄ Κλιμάκιο Τρίτης
 • 2/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/4/2021 στο Β΄ Κλιμάκιο Τρίτης

ΠΡΑΞΗ 1297-2021

130) Πολυμελές Πρωτοδικείο [νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 601)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 12/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/4/2021 στο Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής
 • 17/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 7/4/2021 στο Β΄ Κλιμάκιο Τετάρτης
 • 19/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/4/2021 στο Β΄Κλιμάκιο Παρασκευής
 • 3/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/4/2021 στο Γ΄Κλιμάκιο Τετάρτης

ΠΡΑΞΗ 1296-2021

129) Α΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά την νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 601) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 17/2/2021, 10/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 1247-2021

128) Μονομελές Πρωτοδικείο [νέα τακτική διαδικασία-κτηματολογικές διαφορές (κωδικός πινακίου 503)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 22/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1295-2021

127) Μονομελές Πρωτοδικείο [Τμήμα Ναυτικό-νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 502)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 23/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 1294-2021

126) Μονομελές Πρωτοδικείο [νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 501)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 19/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 1/4/2021
 • 17/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/4/2021
 • 26/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 8/4/2021
 • 19/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/4/2021
 • 24/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/4/2021
 • 18/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/4/2021

ΠΡΑΞΗ 1293-2021

125) Μονομελές Πρωτοδικείο [νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 501)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 25/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 1239-2021

124) Μονομελές Πρωτοδικείο [Τμήμα Ναυτικό-νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 502)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 16/2/2021 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 30/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 1238-2021

123) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την Τακτική διαδικασία (νέα διαδικασία-κωδικός πινακίου 501) που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 3/3/2021 και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 17/3/2021

ΠΡΑΞΗ 1121-2021

122) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές-κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 4/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/3/2021
 • 11/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/4/2021

ΠΡΑΞΗ 357-2021

121) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία κτηματολογίου-κωδικός πινακίου 033) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 31/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 358-2021

120) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 354-2021

119) Β΄Κλιμάκιο Τρίτης – Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την εκουσία διαδικασία  (κωδικός πινακίου 042) και κατά την παλιά τακτική διαδικασία (προ της εφαρμογής του ν.4335/2012 – κωδικός πινακίου 023) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 361-2021

118) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία οικογενειακού – κωδικός πινακίου 034) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 4/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/2/2021
 • 11/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 5/3/2021

ΠΡΑΞΗ 355-2021

117) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (Ναυτικό – κωδικός πινακίου 035) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 1/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 359-2021

116) Α΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 17/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 362-2021

115) Α΄Κλιμάκιο Τρίτης – Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 023) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 1/12/2020  και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 23/2/2021 και 9/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 360-2021

114) Γ΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/2/2021.

Επίσης, Γ΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 3/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 364-2021

113) Β΄Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 4/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 5/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 365-2021

112) Γ΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 11/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 131-2021

111) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα πλην ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 1/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 23/2/2021
 • 8/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/2/2021
 • 10/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 25/2/2021
 • 15/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/3/2021
 • 16/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 3/3/2021
 • 17/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/3/2021

ΠΡΑΞΗ 286-2021

110) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα ναυτικού) που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 18/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 285-2021

109) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών-κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 17/3/2021 και 24/3/2021.

ΠΡΑΞΗ 291-2021

108) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών- εργατικές διαφορές (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 1/12/2020, 3/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/2/2021
 • 8/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 1/3/2021
 • 10/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/3/2021

ΠΡΑΞΗ 289-2021

107) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 4/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/5/2021
 • 11/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/5/2021

ΠΡΑΞΗ 293-2021

106) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-μισθωτικές διαφορές (κωδικός πινακίου 081) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 3/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/2/2021

ΠΡΑΞΗ 288-2021

105) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 011) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 2/12/2020, 3/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 17/2/2021
 • 4/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/2/2021
 • 11/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/2/2021

ΠΡΑΞΗ 295-2021

104) Μονομελές Πρωτοδικείο [Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 015)] που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 1/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/3/2021
 • 8/12/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/3/2021

ΠΡΑΞΗ 287-2021

103) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 17/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 9/2/2021, 16/2/2021, 23/2/2021
 • 24/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 16/3/2021, 23/3/2021, 30/3/2021

ΠΡΑΞΗ 170-2021

102) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 011) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 11/11/2020, 19/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 3/2/2021
 • 12/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/2/2021
 • 13/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 5/2/2021
 • 18/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/2/2021
 • 20/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/2/2021
 • 25/11/2020, 26/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/2/2021

ΠΡΑΞΗ 149-2021

101) Α΄Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021) και κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 27/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 125-2021

100) Β΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την εκουσία διαδικασία (κωδικός πινακίου 041) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 25/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 3/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 129-2021

99) Β΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά την παλαιά τακτική διαδικασία προ της εφαρμογής του ν.4335/2015 (κωδικός πινακίου 021) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 25/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 128-2021

98) Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Κληρονομικό-Οικογενειακό) κατά τη νέα τακτική διαδικασία (κωδικός πινακίου 603) και κατά τη διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας (κωδικός πινακίου 043) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 20/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 124-2021 

97) Β΄Κλιμάκιο του Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (κωδικός πινακίου 042) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 24/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 130-2021

96) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία  της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 031) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 11/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 10/2/2021, 3/3/2021
 • 18/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 10/3/2021

ΠΡΑΞΗ 171-2021

95) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία κτηματολογίου – κωδικός πινακίου 033) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 25/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 3/2/2021, 24/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 144-2021

94) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία  των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές-κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 13/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/2/2021
 • 20/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/2/2021
 • 27/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 5/3/2021

Επίσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας οικογενειακού δικαίου (κωδικός πινακίου 034) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 20/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/2/2021
 • 27/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 5/3/2021

ΠΡΑΞΗ 143-2021

93) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους του μήνα Νοεμβρίου 2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 5/2/2021, 8/2/2021, 12/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 156-2021

92) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κωδικός πινακίου 121, ασφαλιστικά μέτρα πλην Ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους του μήνα Νεμβρίου 2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 2/2/2021, 3/2/2021, 4/2/2021, 9/2/2021, 10/2/2021, 11/2/2021, 16/2/2021, 17/2/2021, 18/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 155-2021

91) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία-κτηματολογικές διαφορές (κωδικός πινακίου 014) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 23/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 153-2021

90) Μονομελές Πρωτοδικείο [Τμήμα Ναυτικό-τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015] (κωδικός πινακίου 015) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 10/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 2/2/2021, 9/2/2021
 • 17/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/2/2021

ΠΡΑΞΗ 150-2021

89) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία  (κωδικός πινακίου 013) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 5/4/2021, 10/5/2021, 7/6/2021.

ΠΡΑΞΗ 148-2021

88) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων (κωδικός πινακίου 091) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 8/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 122-2021

87) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-μισθωτικές διαφορές (κωδικός πινακίου 081) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 16/11/2020, 23/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/2/2021
 • 19/11/2020, 23/11/2020, 26/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/2/2021
 • 26/11/2020, 30/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/2/2021
 • 30/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/2/2021
 • 23/11/2020, 26/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/2/2021

ΠΡΑΞΗ 121-2021

86) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές (κωδικός πινακίου 051) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 10/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 1/2/2021
 • 12/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/2/2021
 • 17/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/2/2021
 • 19/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/2/2021
 • 24/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/2/2021
 • 26/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/2/2021
 • 30/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/2/2021

ΠΡΑΞΗ 116-2021

85) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (κωδικός πινακίου 071) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο

 • 11/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 27/1/2021, 3/2/2021, 10/2/2021
 • 18/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 17/2/2021, 24/2/2021
 • 25/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 3/3/2021, 10/3/2021

ΠΡΑΞΗ 93-2021

84) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 13/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 22/1/2021, 19/2/2021, 5/3/2021, 12/3/2021, 19/3/2021, 2/4/2021, 9/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 90-2021

83) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 20/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 22/1/2021, 9/4/2021, 16/4/2021.

ΠΡΑΞΗ 91-2021

82) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (κωδικός πινακίου 036) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 10/11/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 19/1/2021, 9/3/2021, 18/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 92-2021

81) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας – υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 19/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 16/2/2021
 • 19/5/2020, 26/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 23/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 5120-2020

80) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας – υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 31/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 24/11/2020, 26/1/2021, 9/2/2021.

ΠΡΑΞΗ 4752-2020

79) Α΄ Κλιμάκιο του Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά την παλαιά τακτική διαδικασία  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9/6/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 10/11/2020.

Επίσης στο Γ΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά την παλαιά τακτική διαδικασία  που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 3/6/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 11/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4835-2020

78) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της τακτικής δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 30/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 2/10/2020
 • 3/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικάσιμους : 8/10/2020 ,21/10/2020.
 • 29/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 21/10/2020
 • 29/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 16/10/2020

ΠΡΑΞΗ 4798-2020

77) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την εκουσία διαδικασία που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 28/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 20/10/2020,17/11/2020,9/2/2021,16/2/2021

ΠΡΑΞΗ 4751-2020

76) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 11/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 12/10/2020, 9/11/2020, 7/12/2020, 11/1/2021, 8/2/2021, 8/3/2021, 5/4/2021, 10/5/2021.

ΠΡΑΞΗ 4750-2020

75) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 13/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 14/10/2020, 21/10/2020
 • 20/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4753-2020

74) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 29/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4676-2020

73) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 28/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4675-2020

72) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 27/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 18/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4674-2020

71) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 22/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4673-2020

70) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 21/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 11/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4672-2020

69) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 20/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4671-2020

68) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 6/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4670-2020

67) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 14/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 5/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4669-2020

66) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 13/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4667-2020

65) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 23/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4666-2020

64) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 21/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4665-2020

63) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 6/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4664-2020

62) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 30/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 15/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4663-2020

61) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 29/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 14/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4662-2020

60) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4661-2020

59) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 3/4/2020,  8/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 8/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4660-2020

58) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 2/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 2/10/2020, 7/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4658-2020

57) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 1/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 1/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4657-2020

56) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (πινάκιο διατροφών) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 29/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 14/10/2020, 21/10/2020, 11/11/2020, 18/11/2020
 • 6/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 18/11/2020, 25/11/2020
 • 13/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 2/12/2020
 • 20/5/2020, 27/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/12/2020.

ΠΡΑΞΗ 4620-2020

55) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 29/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/10/2020
 • 8/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 30/10/2020, 13/11/2020, 20/11/2020, 27/11/2020
 • 15/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 30/10/2020, 27/11/2020, 4/12/2020, 11/12/2020
 • 22/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 11/12/2020, 8/1/2021, 15/1/2021
 • 29/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 22/1/2021, 29/1/2021.

Επίσης οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας οικογενειακού δικαίου) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 8/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 16/10/2020
 • 22/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 20/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4621-2020

54) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία – κτηματολογικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 23/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 28/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 4560-2020

53) Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – μισθωτικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 18/5/2020, 21/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/10/2020
 • 7/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/10/2020
 • 25/5/2020, 28/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/10/2020.

Επίσης οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – διαφορές από πιστωτικούς τίτλους) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 7/5/2020, επαναπροσδιορίστηκαν για τις 29/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4481-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

52) Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία απαλλοτριώσεων) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 27/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 12/10/2020
 • 11/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 9/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4483-2020

51) Β΄ Κλιμάκιο του Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 5/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 8/12/2020.

ΠΡΑΞΗ 4449-2020

50) Μονομελές Πρωτοδικείο (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 27/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 5/10/2020, 6/10/2020, 8/10/2020
 • 28/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 8/10/2020
 • 30/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/10/2020
 • 4/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 3/11/2020, 10/11/2020
 • 5/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 10/11/2020,12/11/2020
 • 7/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 5/11/2020,12/11/2020
 • 12/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 17/11/2020
 • 14/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 17/11/2020, 19/11/2020
 • 19/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 19/11/2020
 • 21/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 24/11/2020
 • 25/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 24/11/2020, 26/11/2020
 • 26/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 1/12/2020, 3/12/2020
 • 28/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 3/12/2020, 8/12/2020

ΠΡΑΞΗ 4370-2020

49) Μονομελές Πρωτοδικείο (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 8/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 2/10/2020, 9/10/2020, 16/10/2020, 23/10/2020, 6/11/2020, 13/11/2020
 • 15/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 13/11/2020, 20/11/2020, 4/12/2020, 11/12/2020, 22/1/2021, 5/2/2021
 • 22/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 6/11/2020, 4/12/2020, 11/12/2020, 8/1/2021, 22/1/2021, 19/2/2021

ΠΡΑΞΗ 4367-2020

48) Μονομελές Πρωτοδικείο (Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία προ του Ν. 4335/2015) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο 31/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για  τη δικάσιμο της 10/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4398-2020

47) Μονομελές Πρωτοδικείο (εκουσία κτηματολογίου) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 6/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 7/10/2020, 25/11/2020
 • 27/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 4/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4332-2020

46) Β΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους:

 • 6/5/2020, 27/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 7/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4327-2020

45) Α΄ Κλιμάκιο Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 26/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 4330-2020

44) Α΄ Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 15/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 25/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 4328-2020

43) Β΄ Κλιμάκιο Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους:

 • 5/5/2020, 19/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 4329-2020

42) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία – κτηματολογικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 27/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 26/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4334-2020

41) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015 – κτηματολογικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 25/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 23/11/2020.

ΠΡΑΞΗ 4333-2020

40) Μονομελές Πρωτοδικείο (Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 5/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 22/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 4326-2020

39) Μονομελές Πρωτοδικείο (Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία προ του Ν.4335/2015) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 28/4/2020, 12/5/2020  και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 29/9/2020
 • 26/5/2020  και επαναπροσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13/10/2020.

ΠΡΑΞΗ 4325-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

38) Μονομελές Πρωτοδικείο (νέα τακτική διαδικασία κτηματολόγιο) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 23/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 28/9/2020 .

ΠΡΑΞΗ 4242-2020

37) Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα) που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο:

 • 22/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 18/9/2020 για να συνεκδικασθούν με συναφείς

ΠΡΑΞΗ 4231-2020

36) Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους:

 • 2/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 3/9/2020
 • 7/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 10/9/2020

ΠΡΑΞΗ 3844-2020

35) Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία περιουσιακών διαφορών – πινάκια Μισθώσεων και Πιστωτικών Τίτλων) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 2/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο 7/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3848-2020

34) Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία περιουσιακών διαφορών) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 3/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους 4/9/2020, 11/9/2020  και 6/11/2020.
ΠΡΑΞΗ 3843-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

33) Μονομελές Πρωτοδικείο (πινάκιο διατροφών) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους:

 • 1/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 2/9/2020
 • 8/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 9/9/2020

ΠΡΑΞΗ 3846-2020

32) Μονομελές Πρωτοδικείο (γαμικές διαφορές και εκουσία δικαιοδοσία) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 3/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους 4/9/2020 και 11/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3850-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗ

31) Μονομελές Πρωτοδικείο (εκουσία δικαιοδοσία) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 8/4/2020 και 29/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 2/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3841-2020

30) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 20/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 3/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3836-2020

29) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 27/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 2/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3834-2020

28) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 26/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 4/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3830-2020

27) Μονομελές Πρωτοδικείο (τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 17/3/2020 και 31/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 8/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3828-2020

26) Α΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που ειχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 18/3/2020 και 29/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 2/9/2020

ΠΡΑΞΗ 3822-2020

25) Α΄Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 27/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 11/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3823-2020

24) Α΄Κλιμάκιο Ναυτικού τμήματος Πολυμελούς Πρωτοδικείου ως προς δύο υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 31/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 8/9/2020.

ΠΡΑΞΗ 3819-2020

23) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ασφαλιστικά μέτρα πλην ναυτικού)  που είχαν προσδιοριστεί στις δικασίμους της 30ης-3-2020 και των μηνών Απριλίου και Μαίου.

ΠΡΑΞΗ-3616-2020

22) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 12/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 15/7/2020.

ΠΡΑΞΗ-3340-2020

21) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ασφαλιστικά μέτρα πλην ναυτικού) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους:

 • 17/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 1/7/2020 και 2/7/2020
 • 18/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της  7/7/2020
 • 19/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 8/7/2020 και 9/7/2020
 • 24/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 14/7/2020, 15/7/2020 και 16/7/2020
 • 26/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 16/7/2020, 21/7/2020 και 23/7/2020
 • 1/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 21/7/2020, 23/7/2020 και 28/7/2020
 • 2/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικασίμους: 28/7/2020 και 30/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3308-2020

20) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (έκθεμα ναυτικών διαφορών και υποθέσεων που αφορούν πλειστηριασμούς) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 16/3/2020, 23/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 3/7/2020 και της ίδιας διαδικασίας με δικάσιμο: 20/3/2020  και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 10/7/2020.

Επίσης για την δικάσιμο της 13/7/2020 επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την ίδια διαδικασία που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 27/3/2020, 30/3/2020, 3/4/2020 και 13/4/2020.

ΠΡΑΞΗ-3275-2020

19) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 18/3/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 8/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3228-2020

18) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 13/3/2020, 20/3/2020 (αριθμ.πιν.:1-8)  και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 3/7/2020 και της ίδιας διαδικασίας με δικασίμους: 20/3/2020 (αριθμ.πιν.:9-20), 27/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 10/7/2020

Επίσης κατά την 3/7/2020 επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας οικογενειακού δικαίου που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 20/3/2020, 3/4/2020 και της ίδιας διαδικασίας με δικάσιμο: 27/3/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 10/7/2020.

ΠΡΑΞΗ-3213-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

17) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία – κτηματολογικές διαφορές) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 23/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 13/7/2020.

Επίσης κατά την 15/7/2020 επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (εκουσία κτηματολογίου) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 1/4/2020

ΠΡΑΞΗ-3225-2020

16) Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία των διαφορών από οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 18/3/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 1/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3214-2020

15) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 18/3/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 3/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3175-2020

14) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 19/3/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 2/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3174-2020

13) Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 13/3/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 1/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3173-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

12) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας  οι εφέσεις που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 12/5/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 14/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3159-2020

11) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας  οι υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 17/3/2020, 24/3/2020 επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 7/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3153-2020

10) Β΄Κλιμάκιο Παρασκευής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 13/3/2020, 3/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 10/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3170-2020

9) Γ΄Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 8/4/2020, 13/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 8/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3169-2020

8) Τμήμα Οικογενειακού και Κληρονομικού δικαίου του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 8/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 3/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3168-2020

7) Β΄ Κλιμάκιο Τετάρτης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 1/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 1/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3167-2020

6) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές  που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 17/3/2020, 19/3/2020, 24/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο 2/7/2020 και της ίδιας διαδικασίας με δικασίμους 26/3/2020, 30/3/2020, 31/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 7/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3143-2020

5) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – μισθωτικές διαφορές που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 16/3/2020, 19/3/2020, 23/3/2020, 30/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 6/7/2020.

Ακολούθως κατά την 6/7/2020 επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές από πιστωτικούς τίτλους που είχαν προσδιοριστεί κατά τις δικασίμους της 19/3/2020 και 26/3/2020

ΠΡΑΞΗ-3145-2020

4) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 6/4/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 6/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3149-2020

3) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 13/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο 3/7/2020 και της ίδιας διαδικασίας με δικάσιμο 20/3/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο της 10/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3142-2020

2) Μονομελές Πρωτοδικείο (Τμήμα Ναυτικό – τακτική και εκουσία διαδικασία) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 24/3/2020 και 7/4/2020. Νέα δικάσιμος 7/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3134-2020

1) Β΄Κλιμάκιο του Ναυτικού Τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους 24/3/2020 και 7/4/2020. Νέα δικάσιμος 7/7/2020

ΠΡΑΞΗ-3133-2020