Μενού Κλείσιμο

Πράξη 16/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 15/2/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 1/3/2021, ώρα 06:00 π.μ.

 ΠΡΑΞΗ του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς Συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2021 … Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα…

Πράξη 14/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 8/2/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 15/2/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και 15η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. θα ισχύσουν…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ…