Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: Αναστολή εργασιών του Πρωτοδικείου Πειραιά τη Δευτέρα, 6.2.2023 και την Τρίτη, 7.2.2023…

Τροποποίηση ΚΥΑ 28854/09.07.2021 με το ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 (ΚΥΑ 41437οικ./31.08.2021)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 η υπό στοιχεία 41437οικ./31.08.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης…

Πράξη 16/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 15/2/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 1/3/2021, ώρα 06:00 π.μ.

 ΠΡΑΞΗ του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς Συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2021 … Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα…

Πράξη 14/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 8/2/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 15/2/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και 15η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. θα ισχύσουν…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ…