Μενού Κλείσιμο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13

Δεκ 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023

Εκθέτουμε, κατ’ αρθρ. 36 παρ. 2 εδ. 1 του ν. 4804/2021, την υπ’ αριθ. 4072/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς,...
Read More

13

Δεκ 23

Ανακοίνωση Τμήματος Πολιτικού Αρχείου

Το Τμήμα Πολιτικού Αρχείου ανακοινώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού για το χρονικό διάστημα από 27/12/2023 έως και 8/1/2024, για...
Read More

7

Δεκ 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023

Εκθέτουμε, κατ’ αρθρ. 36 παρ. 2 εδ. 1 του ν. 4804/2021, τις υπ’ αριθ. 4001/2023, 3997/2023, 4000/2023, 3989/2023, 3999/2023, 3992/2023,...
Read More

12

Οκτ 23

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εκλογικών συνεργείων του Πρωτοδικείου Πειραιά, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αιτήσεις...
Read More

28

Σεπ 23

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8/10/2023 ΚΑΙ 15/10/2023

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατά τη συνεδρίαση της της 28ης Σεπτεμβρίου 2023 αποφάσισε ότι: Κατά το χρονικό...
Read More

18

Σεπ 23

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Παραίτηση υποψηφίου δημάρχου υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12η βραδινή, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με γραπτή δήλωση του...
Read More

8

Σεπ 23

Τροποποίηση ή συμπλήρωση ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίων συνδυασμών

Αιτήσεις τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων των συνδυασμών που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων, υποβάλλονται...
Read More

8

Σεπ 23

Διαδικασία για Παραίτηση υποψηφίου δημοτικού συμβούλου

Παραίτηση υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας ή προέδρου δημοτικής κοινότητας υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2023 και...
Read More

22

Αυγ 23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ...
Read More