Μενού Κλείσιμο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2

Ιούν 22

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1278/31-05-2022, η υπό στοιχεία 24195οικ./31.05.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού...
Read More

3

Μάι 22

Ανακοίνωση του κ. Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς για τον προσδιορισμό των πολιτικών υποθέσεων της 2/5/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ενημερώνουμε ότι οι πολιτικές υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 2.5.2022 λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς θα προσδιορισθούν οίκοθεν...
Read More

8

Φεβ 22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Παρακαλούνται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, Α) που επιθυμούν να παραλάβουν επικυρωμένα αντίγραφα δικογραφιών, 1] των Μονομελών και...
Read More

26

Ιαν 22

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Με την υπ' αριθμ 8/26-1-2022 πράξη το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς αφού έλαβε υπόψη την αναστολή λειτουργίας των...
Read More

26

Ιαν 22

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Νέα αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής και Κρήτης για την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ' αριθμ 4035 της 26ης Ιανουαρίου απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία αναστέλλονται...
Read More

10

Σεπ 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ...
Read More

2

Σεπ 21

Τροποποίηση ΚΥΑ 28854/09.07.2021 με το ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 (ΚΥΑ 41437οικ./31.08.2021)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 η υπό στοιχεία 41437οικ./31.08.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού...
Read More

5

Αυγ 21

ΤΑ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 1/8/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ...
Read More

21

Ιούλ 21

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αρ. 28854/09.07.2021 (ΦΕΚ Γ΄1593/16.07.2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων -...
Read More
1 3 4 5 6 7 10