Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Καθαρογραφής

(Προϊσταμένη: Ειρήνη Σκευοφύλαξ, γραφείο 520, τηλέφωνο:2132157180, email:e.skevofylax@protodikeio-peir.gr)

 

Στο Τμήμα αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν, ασχολούνται με:

 1. Καθαρογραφή Πολιτικών και Ασφαλιστικών αποφάσεων καθώς και Βουλευμάτων.
 2. Ανωνυμοποίηση Ναυτικών αποφάσεων που αφορούν στην Πολιτική διαδικασία και στα Ασφαλιστικά Μέτρα.
 3. Διακίνηση Δικογραφιών από Εισηγητή προς Πρόεδρο και αντιστρόφως, πριν τη δημοσίευσή τους, μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος.
 4. Παραλαβή των αποφάσεων από τη δημοσίευση με χρέωση αυτών στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποστολή τους στον αρμόδιο Δικαστή και Τμήματα, καθώς και ηλεκτρονική παραλαβή αυτών κατά την επιστροφή τους.
 5. Μετονομασία των ηλεκτρονικά λαμβανομένων αποφάσεων από τους Δικαστές, έλεγχος και καταχώρηση αυτών ηλεκτρονικά.
 6. Παροχή πληροφοριών για την πορεία της απόφασης.
 7. Διεκπεραίωση των υποθέσεων που υπάγονται στη διαδικασία της δικαστικής μεσολάβησης. Συγκεκριμένα: Παραλαβή αίτησης και δικογράφων, τηλεφωνική συνεννόηση με τα διάδικα μέρη και τον αρμόδιο Δικαστή, ενημέρωση της πορείας της δικαστικής μεσολάβησης και δημοσίευση των πρακτικών αυτής, στα αντίστοιχα βιβλία.
 8. Οπτική αναγνώριση πολιτικών αποφάσεων, πρακτικών συνεδρίασης, δικογράφων και προτάσεων των διαδίκων μερών, ψηφιοποίηση αυτών και  ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους για τη δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων.
 9. Οπτική αναγνώριση καθώς και ψηφιοποίηση σε ημερήσια βάση των δικογράφων όλων των διαδικασιών που κατατίθενται στο αρμόδιο τμήμα κατάθεσης δικογράφων.
 10. Επεξεργασία καταλόγου πραγματογνωμόνων και συγκεκριμένα: έλεγχος δικαιολογητικών, καταχώρηση νέων αιτήσεων με δακτυλογράφηση των ονομάτων και των σχετικών προσόντων ανά ειδικότητα, επεξεργασία αλλαγών στους ήδη καταχωρηθέντες και διαγραφή αυτών που δεν επιθυμούν την επανένταξή τους στον παραπάνω κατάλογο.
 11. Καθαρογραφή των πλήρη στοιχείων του καταλόγου των ενόρκων που αφορούν το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.
 12. Σύνταξη διμηνιαίων πινάκων εκκρεμότητας αποφάσεων που δεν θεωρήθηκαν εντός των κείμενων προθεσμιών.