Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Πολιτικού Αρχείου

(Προϊσταμένη: Μαρία Καλογεροπούλου, γραφείο 523, τηλέφωνο:2132157183, email: m.kalogeropoulou@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

Με την αρχειοθέτηση οποιασδήποτε φύσεως εγγράφων (δικαστικών αποφάσεων κ.α.), την έκδοση πιστοποιητικών οποιασδήποτε φύσεως, τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, απογράφων, απόδοση εγγυητικών επιστολών, δημοσίευση καταστατικών σωματείων, τη βιβλιοδεσία, την πολτοποίηση αχρήστων αρχείων και με τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης συναφούς εργασίας.