Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Εκκαθάρισης – Ποινικού Μητρώου

(Προϊστάμενος: Απόστολος Στασινόπουλος, γραφείο 201, τηλέφωνο:2132157111, email: a.stasinopoulos@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

Με την δημοσίευση των αποφάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων, πλην του ΜΟΔ, την έκδοση αποσπασμάτων από τις αποφάσεις κατά την αυτόφωρη διαδικασία, την εκκαθάριση των επιβαλλομένων χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και τελών, την είσπραξη χρημάτων σε όλες τις ώρες και ημέρες που συνεδριάζουν τα ποινικά δικαστήρια, την καταχώρηση των μετατρεπομένων σε χρηματικές ποινές στερητικών της ελευθερίας ποινών στο ηλεκτρονικό αρχείο (και στα οικεία βιβλία), τη διαβίβαση των καταστάσεων εισπράξεως στο Ταμείο Δικαστικών Εισπράξεων Πειραιώς, τη βεβαίωση των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται στους ερήμην καταδικαζόμενους κατηγορούμενους, τη σύνταξη τριπλοτύπων καταστάσεων για επιστροφή και διαγραφή ποσών από τα αρμόδια Ταμεία (Ατομικό φύλλο έκπτωσης-Α.Φ.ΕΚ), τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με τα δημόσια ταμεία, την έκδοση των ποινικών μητρώων των καταδικαζομένων αντιμωλία κατηγορουμένων, την έκδοση στατιστικών στοιχείων από το αντίστοιχα ποινικά μητρώα, τη διαγραφή ή καταστροφή ποινικών μητρώων, την παραλαβή των δικογραφιών (ερήμην) από την Εισαγγελία, το διαχωρισμό τους κατά δικαστήρια και την ενημέρωση των βιβλίων κινήσεως, τη σύνταξη των ποινικών μητρώων των ερήμην καταδικαζομένων κατηγορουμένων και των αντίστοιχων στατιστικών δελτίων, την παράδοση των δικογραφιών στο Ποινικό Αρχείο, την ταξινόμηση των δελτίων ποινικού μητρώου κατά Εισαγγελίες Πρωτοδικών, την καταχώρηση τους στο ειδικό βιβλίο και την αποστολή τους στην Εισαγγελία και, τέλος, με την αλληλογραφία για την ανεύρεση μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αστυνομικών τμημάτων ή άλλης αρμόδιας αρχής, στοιχείων των ερήμην καταδικαζομένων για τη συμπλήρωση των δελτίων ποινικού μητρώου και τη βεβαίωση των χρηματικών ποινών και εξόδων. Επίσης με τη διαχείριση πάγιας προκαταβολής για πληρωμή οδοιπορικών μαρτύρων και αποζημίωση μαρτύρων ποινικών υποθέσεων όλης της περιφέρειας της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιώς.