Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Ποινικού Αρχείου – Ενδίκων Μέσων – Πειστηρίων

(Προϊστάμενος: Εμμανουήλ Τόσκας, γραφείο 101, τηλέφωνο, 2132157278, email:  e.toskas@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

Με την παραλαβή και την αρχειοθέτηση των ποινικών αποφάσεων και των αντίστοιχων δικογραφιών, την παραλαβή και την αρχειοθέτηση των βουλευμάτων και των αντίστοιχων δικογραφιών, την παραλαβή των δικογραφιών που αφορούν ερήμην δικαζόμενους κατηγορούμενους, την παραλαβή αποδεικτικών επιδόσεως αποφάσεως και την αρχειοθέτηση τους, τη χορήγηση αντιγράφων ποινικών αποφάσεων και Βουλευμάτων, τη χορήγηση απογράφων επί ποινικών αποφάσεων, τη διεκπεραίωση της σχετικής με την αποστολή αντιγράφων αποφάσεων, στοιχείων φυγόποινων κλπ., αλληλογραφίας με δικαστικές αστυνομικές και άλλες αρχές, με τη σύνταξη εκθέσεων ασκήσεως ενδίκων μέσων (εφέσεων, αναιρέσεων, ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεων, ανακοπών λιπομαρτυρίας κλπ), τη χορήγηση πιστοποιητικών ασκήσεως ή όχι ενδίκων μέσων, την παραλαβή, ταξινόμηση και απόδοση, δήμευση και καταστροφή πειστηρίων και την πολτοποίηση αχρήστων αρχείων.