Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Επιμελητών

(Προϊστάμενος: Δημήτριος Ξεζωνάκης, γραφείο 511, τηλέφωνο:2132157171, email:d.xezonakis@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

Με την ταξινόμηση των δικογραφιών, τη διανομή αυτών στα γραφεία των Προέδρων Πρωτοδικών, στις υπηρεσιακές θυρίδες των Πρωτοδικών και των Παρέδρων και στους γραμματείς έδρας και την επαναφορά τους στα αρμόδια τμήματα του Πρωτοδικείου, την επίδοση των κλήσεων που εκδίδονται από τα τμήματα του Πρωτοδικείου και όλων γενικά των υπηρεσιακών εγγράφων, (δικογράφων, αποφάσεων κλπ), με την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας στα ακροατήρια (επιμέλεια φύλαξης, τήρηση καθαριότητας) καθώς και με την διεκπεραίωση κάθε άλλης συναφούς εργασίας. Τέλος θα είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη της βιβλιοθήκης και την τήρηση βιβλίου εισερχομένων – εξερχόμενων βιβλίων από αυτήν.