Μενού Κλείσιμο

Απόφαση Ολομέλειας

Απόφαση 2/2012

 

Στόχοι
Αναβάθμιση των υπαρχουσών εφαρμογών της Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας με την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

 

Έργα

Ολοκληρώθηκε στις 17/6/2011 πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια H/W και υλικού δικτύωσης για το Τμήμα του Πολιτικού Αρχείου που μετεστεγάστηκε στο κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη και διασύνδεση αυτού με το πληροφοριακό σύστημα του Πρωτοδικείου. Ανάδοχος η ετ. PROFILE Α.Ε.Β.Ε Πληροφορικής.

Υλοποιήθηκε στις 23/10/2009 ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια 27 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 4 εκτυπωτών. Ανάδοχος η ετ. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Υλοποιήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός για την επέκταση, τη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Computer Room στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
Το έργο διενεργήθηκε με χρηματοδότηση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από τον προϋπολογισμό του έτους 2007 και εκτελέστηκε από την εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε..