Μενού Κλείσιμο

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιώς

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

6

Οκτ 21

Σχέδιο Καταλόγου Πραγματογνωμόνων 2022

Ανακοινώνεται ότι τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό για το σκοπό αυτό (δημόσιο) χώρο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, σχέδιο του υπό κατάρτιση καταλόγου Πραγματογνωμόνων...
Read More

10

Σεπ 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ...
Read More

2

Σεπ 21

Τροποποίηση ΚΥΑ 28854/09.07.2021 με το ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 (ΚΥΑ 41437οικ./31.08.2021)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 η υπό στοιχεία 41437οικ./31.08.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού...
Read More

5

Αυγ 21

ΤΑ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 1/8/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ...
Read More

21

Ιούλ 21

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αρ. 28854/09.07.2021 (ΦΕΚ Γ΄1593/16.07.2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων -...
Read More

8

Ιούλ 21

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Πολιτικού Αρχείου (των παλαιών ετών)

  Το Πολιτικό Αρχείο (των παλαιών ετών), που στεγάζεται στην οδό Νικήτα αρ.12,  θα παραμείνει κλειστό από 28/07/2021 έως και...
Read More

6

Ιούλ 21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Εκδόθηκαν οι ΚΥΑ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών από τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έως...
Read More

6

Ιούλ 21

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΥ 614/30-6-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ τ.Β΄, 2841/30-6-2021), τροποποιείται...
Read More

5

Ιούλ 21

Πράξη 61/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 5/7/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 12/7/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός 61/2021 ΠΡΑΞΗ  του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς Συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2021 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ  Κατά το χρονικό διάστημα...
Read More

11

Ιούν 21

Πράξη 54/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 14/6/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 21/6/2021, ώρα 06:00 π.μ.

  Αριθμός 54/2021 ΠΡΑΞΗ  του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς Συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2021   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ    Κατά το χρονικό...
Read More
1 2 3 6