Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

     "ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ"

"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012"

            ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΦΟΡΟΣ

Ά ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6ος όροφος

Γραφείο 618

213-215 7208

210-4522868

ΕΦΟΡΟΣ

Β ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6ος όροφος

Γραφείο 619

213-215 7209

210-4129863

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γραμματείας

Πρωτοδικείου Πειραιώς

 

213-215 7207

210-4520582

Τμήμα Διοικήσεως - Εκλογικών

6ος όροφος

Γραφείο 628-629

213-215 7218

213-215 7219

fax:210-4186106

"Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω Βουλευτικών Εκλογών"

    Με την με αριθ. πρωτ. 43033/22-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 14 Ιουνίου 2012 μέχρι και 19 Ιουνίου 2012, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του για μία (1) ακόμη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και 20 Ιουνίου 2012.

   Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 14η Ιουνίου 2012 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 14η Ιουνίου 2012.

   Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα επιβάλλεται να ανασταλεί και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

   Επισημαίνεται ότι εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι εντός του Ιουνίου.  Επίσης εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτηση των κατηγορουμένων.

  

  

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS