Μενού Κλείσιμο

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

81) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας – υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας που είχαν προσδιοριστεί για τη δικάσιμο: 19/5/2020 και επαναπροσδιορίστηκαν για την δικάσιμο…