Μενού Κλείσιμο

Επαναπροσδιορισμός Ματαιωθεισών Υποθέσεων

122) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (γαμικές διαφορές-κωδικός πινακίου 012) που είχαν προσδιοριστεί για…

Διαμοιρασμός πινακίου με υποθέσεις Δικαστικής Συμπαράστασης (Εκουσία Μονομελούς)

Για τη δικάσιμο 18/11/2020 Θα εκδικασθούν μόνο οι υποθέσεις των δικαστικών συμπαραστάσεων. Οι υπόλοιπες υποθέσεις αποσύρονται από το πινάκιο. Ώρα 9.00-10.00: Εκδίκαση των υποθέσεων για…

Πινάκια επομένης ημέρας με δηλώσεις πληρεξουσίων μη εξέτασης μαρτύρων και συναινετικά αιτήματα αναβολών

Παρακάτω αναρτώνται ανωνυμοποιημένα, τα πινάκια/εκθέματα  των πολιτικών υποθέσεων της επόμενης εργάσιμης ημέρας, με την πληροφορία ύπαρξης δήλωσης εκ μέρους των πληρεξουσίων για τη μη εξέταση…