Μενού Κλείσιμο

Πινάκια επομένης ημέρας με δηλώσεις πληρεξουσίων μη εξέτασης μαρτύρων, Διαμοιρασμός αυτών, συναινετικά αιτήματα αναβολών και κατανομή των υποθέσεων

  Παρακάτω αναρτώνται ανωνυμοποιημένα, τα πινάκια/εκθέματα των πολιτικών υποθέσεων της επόμενης εργάσιμης ημέρας, με την πληροφορία του διαμοιρασμού των υποθέσεων και ύπαρξης δήλωσης εκ μέρους των…

Επαναπροσδιορισμός Ματαιωθεισών Υποθέσεων

230) Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών – διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (κωδικός πινακίου 061) που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους: 19/03/2021,…